Protecció de Dades


1. Informació als usuaris
A TheUsherRace estem especialment sensibilitzats amb la protecció de dades dels USUARIS dels serveis a què poden accedir a través de la nostra pàgina web. Segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), mitjançant la present Política de Privadesa (d'ara endavant Política), TheUsherRace informa els participants de la cursa i aquesta pàgina web:
TheUsherRace és la responsable del tractament i usos que als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten a la web, amb la finalitat d'inscriure els participants de la carrera i que en acceptar aquesta Política, el participant accepta el tractament de les seves dades en els termes definits en aquesta.

2. Contacte

  • Denominació Social: Francisco Garcia Locubiche
  • Nom comercial: TheUsherRace
  • Domicili: Parc del Falgar
  • e-mail: theusherrace@gmail.com

3. Finalitats del tractament
Us informem que les dades que ens faciliti per la pàgina web seran incorporades a un fitxer titularitat de TheUsherRace (Francisco Garcia Locubiche). TheUsherRace Tractarà la informació que ens proporcioni amb les finalitats següents:

  • Crear una base de dades per tenir constància de la gent que participarà a la carrera.
  • Controlar l'aforament de la cursa.
  • Comprovar que la gent que ha fet el pagament és la gent que s'ha apuntat a la cursa/caminada.

4. Legitimació
La base legal per al tractament de les dades és el consentiment dels participants per a la tramitació i la gestió de qualsevol sol·licitud d'informació o consulta sobre els nostres serveis, així com per a l'enviament de comunicacions comercials dutes a terme per TheUsherRace.

5. Com obtenim les vostres dades
TheUsherRace obté les seves dades per les fonts següents:
• Informació facilitada pels USUARIS. Les dades que tractem inclouen les categories següents: dades de caràcter identificatiu. També recollim de forma automàtica dades sobre la seva visita al nostre lloc web segons es descriu a la política de cookies.

6. Temps de conservació de les dades
Tractarem les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides. Si cancel·leu tots els contractes, podreu:

• Revocar el consentiment per desenvolupar accions comercials: cancel·larem les vostres dades mitjançant el bloqueig dels mateixos. Amb aquest bloqueig, TheUsherRace no tindrà accés a les seves dades i només les tractarà per posar-les a disposició a les Administracions Públiques competents, Jutges i Tribunals o al Ministeri Fiscal, per a l'atenció de les possibles responsabilitats relacionades amb el tractament de les dades, a particular per a l'exercici i la defensa de reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Conservarem les seves dades bloquejades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables o, si escau, a les relacions contractuals mantingudes amb TheUsherRace, procedint a la supressió física de les seves dades una vegada transcorreguts aquests terminis. Informem que una vegada acabem l'esdeveniment aquestes dades es destruiran i no se'n farà ús sota cap concepte per a cap altra funció que la que han tingut.

7. Destinataris
No se cedeixen dades de caràcter personal a tercers, llevat de disposició legal.
Tampoc no es fan transferències internacionals de dades a tercers països.

Com a encarregats del tractament, TheUsherRace té contractats els proveïdors de serveis següents, i s'ha compromès al compliment de les disposicions normatives, d'aplicació en protecció de dades, en el moment de la contractació.

8. Drets
Pel que fa al tractament de les vostres dades personals, podeu posar-vos en contacte amb TheUsherRace en qualsevol moment per:

  • Exercir els drets d'accés, rectificació i supressió.
  • Exercir els drets de limitació del tractament.
  • Oposar-se al tractament de les vostres dades personals.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podeu exercir aquests drets enviant comunicació a theusherrace@gmail.com

També té dret a presentar una reclamació davant de l'Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

9. Actualitzacions i modificacions
TheUsherRace es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades quan sigui necessari per al compliment correcte del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís que s'accedeix a la web.